top of page

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Chaysfotografie. Bij het aanvragen van een reportage of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

 • Bij het boeken van een fotoreportage of het bestellen van producten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan dient u dit schriftelijk aan te geven voorafgaand van de dienst of product.

 • Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotografe worden aangepast.

 

 • Chaysfotografie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade bij mens of dier of materiële schade die tijdens de fotoreportage wordt opgelopen.

 

Boekingen

 • De fotografe is vrij om zelf de selectie van de foto’s te maken na een fotoreportage. U kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotografe niet door de selectie zijn heen gekomen.

 • De levertijden van de foto’s / producten worden in contracten afgesproken.

Boekingen

 • Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotoreportage staat de fotoreportage geboekt.

 • Een fotoreportage kan geboekt worden via het contactformulier, email of via de social media kanalen

 

 • Annuleren van een fotoreportage kan kosteloos tot maximaal 72 uur voor de fotoreportage. Annulering daarna wordt er een percentage van 50% in rekening gebracht.

 

 • Annulering op de dag zelf wordt er een percentage van 50% in rekening gebracht.

 

 • Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten , tenzij anders aangegeven.

 

 • Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoreportage helaas niet buiten plaatsvinden, om de kwaliteit van de fotografie te garanderen en de fotografie apparatuur te beschermen. Mocht er sprake zijn van regen, hagel of sneeuw, onweer of storm, dan kan de fotoreportage geen doorgang vinden buiten. De fotograaf en opdrachtgever kunnen in overleg de fotoreportage naar een andere datum verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. De beslissing van de fotograaf is hierin doorslaggevend.

 • Vanwege de persoonlijke aard van elke opdracht is restitutie van geld en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.

 

Betaling

 • De betalingstermijn is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. 

 

 • Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.

 • Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt. Teruggave van geld is in geen enkel geval mogelijk.

 

 

Klachten & aansprakelijkheid

 • Klachten dienen zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 10dagen) schriftelijk gemeld te worden. De fotografe heeft het recht om alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

 • Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er een eventueel een nieuwe afspraak gemaakt kunnen worden. Dit kan alleen binnen 5 dagen van ontvangst van de foto’s en indien de fotografe zelf ook niet tevreden is.

 • U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

 

 • Het is in geen geval mogelijk om de fotograaf (schade)claims op te leggen.

 

 • Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

 

 

Auteursrecht & Publicatie

 • Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Chaysfotografie. Op alle door Chayenne van Zetten gemaakte foto’s en geschreven teksten rust auteursrecht.

 

 • Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chaysfotografie.

 • Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

 

 • Op alle geleverde foto’s zitten altijd auteursrechten van de fotografe. U koopt een fotoafdruk of een digitale foto, niet de rechten op de foto.

 

 • Elk ander gebruik dan op persoonlijke social media profielen of forums is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor commercieel, redactioneel of promotioneel gebruik rekent de fotograaf andere tarieven dan voor particulier gebruik.

 

 • De fotografe mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, publiceren voor non-commercieel als commercieel doeleinden.

       De fotograaf is niet verplicht om dit te vermelden aan de eigenaar.

 

 • Het is wettelijk gezien niet toegestaan de foto's te publiceren, aan te passen, verveelvoudigen, kopiëren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het (laten) nabewerken, schilderen of aanpassen van de foto op enige wijze.

 

 • Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen vanzelfsprekend recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor digitale bestanden en publicaties. Het afstaan van foto's aan derden of andere partijen op welke wijze dan ook, is dan ook niet toegestaan.

 

 • Als houder van het auteursrecht heeft Chayenne van Zetten het recht de foto’s genomen tijdens een boeking te allen tijde naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden.

       De fotograaf is niet verplicht dit te melden maar zal in dit geval altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie.

 

 • Ieder gebruik van de door de fotograaf gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotograaf een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of publicatie, met een minimum van €100.

 

 • Bij elke vorm van publicatie dient het duidelijk te zijn dat Chaysfotografie de maker van het beeld is. Het zij door middel van het goed leesbare watermerk in de foto.

 

bottom of page